1. Wij nemen uw privacy serieusDe NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

  Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

  Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

page2image374662784page2image374663056page2image374663328page2image374663600page2image374663936

Versie 3 – juni 2018

2

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • ?  Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • ?  De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkomingvan witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM- makelaar 5 jaar.

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

page3image376863776

Gegevens

page3image375033664

Verstrekking mogelijk aan

page3image374977280

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van dewoning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Versie 3 – juni 2018

3

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page4image376991376

geen

page4image376994592

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

d

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page4image402677104

a

page4image402668144

20 jaar

De reden van verhuur.

geen

page4image375307168

3 jaar

page4image375327776

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

b

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

b

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

b

Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

Versie 3 – juni 2018

4

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar

ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page5image377188000

a

page5image377190448

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

page5image305168256

geen

page5image305169696

page5image281695696

3 jaar

page5image281600320

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

page5image373638656

geen

page5image373665888

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

page5image373670976

c

page5image373670272

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

page5image402752960

geen

page5image375365136

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page5image374975248

geen

page5image402713680

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper, verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar

ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

geen

3 jaar

Versie 3 – juni 2018

5

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed

bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page6image377350240

Verstrekking mogelijk aan

page6image377350864

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

page6image302102336

a

page6image302005904

1 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page6image302131168

a

page6image377384832

1 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page6image373827856 page6image373826224

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page6image373845040 page6image373844352

b

20 jaar

Uw mening over de woning.

page6image373854864 page6image373856864

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

page6image377392240 page6image377392848

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

page6image377413152 page6image377413760

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Versie 3 – juni 2018

6

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page7image403948064

Verstrekking mogelijk aan

page7image403950032

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

page7image403976000

a

page7image403979232

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

a

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

page7image373870144

a

page7image373863920

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

page7image373879008

a

page7image373879808

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-

makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page7image373937600

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

geen

page7image373959488

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

geen

Tot intrekking van toestemming

Versie 3 – juni 2018

7

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen

Tot intrekking van toestemming

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten

uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page8image283600208

Verstrekking mogelijk aan

page8image376699168

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page8image283588544

a

page8image376633088

page8image376924480

20 jaar

page8image283335856

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

page8image377191904

20 jaar

page8image376694800

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden

b

5 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

page8image376884144

geen

page8image283401232

20 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-

makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar.

a, d

20 jaar

Versie 3 – juni 2018

8

Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar

d

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-

makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM- makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page9image375677728

Verstrekking mogelijk aan

page9image375682240

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page9image375697264

a

page9image375699776

20 jaar

De reden van verhuur.

geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand.

b

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

b

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

b

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

b

Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar

Versie 3 – juni 2018

9

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u

heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page10image376149872

Verstrekking mogelijk aan

page10image376151840

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

page10image376204656

c

page10image376205904

page10image376207760

3 jaar

page10image376211088

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

page10image373764944

geen

page10image373731568

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c

Verkoper, verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft

hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Versie 3 – juni 2018

10

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar

wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page11image376355376 page11image376083952

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

page11image376279504 page11image376280256

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

page11image376330992 page11image376331536

c

page11image376275168 page11image376332432

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

Versie 3 – juni 2018

11

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

page12image403440848

3 jaar

page12image403323872

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page12image403540912

a

page12image403543968

3 jaar

Ontvangers van gegevens

page12image404369696

Rol

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

page12image404373264

Verantwoordelijke

Versie 3 – juni 2018

12

Gegevensgebruik door de NVM

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden enagrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn eninzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • ?  Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving enkenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,

  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • ?  Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
  Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
  Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • ?  Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • ?  Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
  Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • ?  Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving enkenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,

  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • ?  Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • ?  De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
  De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Versie 3 – juni 2018

13

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • ?  Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • ?  Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • ?  Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • ?  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • ?  Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • ?  NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • ?  Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, vooronderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
  Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

  Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

  Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

page14image373656880

Versie 3 – juni 2018